Om personen

Akademisk bakgrunn: 1979: Cand.Real, Universitetet i Bergen (kjemi, biologi, fysiologi).

Forskningsfelt/kompetanse:

  • Initiering og gjennomføring av FoU-prosjekt innen havbruk, miljø og marine ressurser.
  • bedriftsledelse, selskapsetableringer, produksjon og salg.

Publikasjoner

Rapporter

Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-11-17 23:16:13