Om personen

Utdanning:
PhD
cand.psychol.
BPsych(Hons)

Forsknings-/kompetanseområder:

  • epidemiologi
  • sosial helseulikhet i psykisk helse

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Bøe, Tormod Avdekker fattigdom i kystkommunene. 2017.
  • Bøe, Tormod Ny studie viser at fattige born har færre vener. 2017.
  • Bøe, Tormod Mange fattige barn mangler venner. 2017.
  • Bøe, Tormod Presentasjon av levekårsundersøkelsen. 2017.
  • Bøe, Tormod Hva gjør sosial ulikhet med barn og unge. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:53