Alle publikasjoner 2005 - Uni Research Computing

Side 1 av 7. neste

Alle publikasjoner

 • Akman, Haci; Mellingen, Janne Rasmussen Norsk-kurdisk kulturarv dokumentasjonsprosjekt Fase I. 2005.
 • Andersen, Gisle Norgesglasset. 2005.
 • Andersen, Gisle Automatisk analyse av engelske importord i norsk. 2005.
 • Andersen, Gisle Terminologi og samarbeidsformer mellom næringsliv og UoH-sektoren. 2005.
 • Andersen, Gisle Kvifor gjekk det gale med NST?. 2005.
 • Andersen, Gisle Vil styrke norsk terminologi. 2005.
 • Andersen, Gisle Sexy ord. Eller?. 2005.
 • Andersen, Gisle Gjennomgang og evaluering av språkressurser fra NSTs konkursbo. 2005.
 • Andersen, Gisle Assessing algorithms for automatic extraction of anglicisms in Norwegian texts. 2005.
 • Andersen, Gisle Djupdykk i NST-databasen. 2005.
 • Andersen, Gisle Evaluerer restene av språkeventyret på Voss. 2005.
 • Andersen, Gisle «Sjokk»-språk i VG Nett. 2005.
 • Andersen, Gisle Rester av et språkeventyr. 2005.
 • Andersen, Gisle Oppdrag for Språkrådet. 2005.
 • Andersen, Gisle; Breivik, Torbjørg Språkteknologisk terminologiarbeid i et nordisk og europeisk perspektiv. 2005.