Alle publikasjoner 2008 - Uni Research Computing

Side 1 av 5. neste

Alle publikasjoner

 • Andersen, Gisle Terminologi som språkressurs og forskningsinfrastruktur. 2008.
 • Andersen, Gisle Kulturnytt, kommentar til St.meld. nr. 35 (Mål og mening) ang. etablering av norsk språkbank. 2008.
 • Andersen, Gisle Vestlandsrevyen, direktesendt intervju om Maritim ordbok. 2008.
 • Andersen, Malin C.; Engström, Pär; Lithwick, Stuart; Arenillas, David; Eriksson, Per; Lenhard, Boris; Wasserman, Wyeth W.; Odeberg, Jacob In silico detection of sequence variations modifying transcriptional regulation. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Avløyp, Hale Mutlusoy Nynorsk-tyrkisk illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Guled, Osman Nynorsk-somalisk illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Hirori, Nizar Nynorsk-arabisk illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Hirori, Nizar; Kareem, Bewar; Darisiro, Ramin Nynorsk-kurdisk (kurmanji) illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Johansen, Ampai Volan Nynorsk-thai illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Kifle, Nazareth Amlesom Nynorsk-tigrinsk illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Reigem, Øystein LEXIN: Ordbøker for innvandrere. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Reigem, Øystein LEXIN: Ordbøker for innvandrere. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Salih, Salar Bokmål-kurdisk (sorani) illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Salih, Salar Nynorsk-kurdisk (sorani) illustrert nettbasert ordbok. 2008.
 • Bjørneset, Tove; Sørensen, Sindre Illustrert nettbasert nynorskordbok. 2008.