Alle publikasjoner 2016 - Uni Research Computing

Side 1 av 3. neste

Alle publikasjoner

 • Alendal, Guttorm; Blackford, Jeremy; Chen, Baixin; Avlesen, Helge; Omar, Abdirahman Using Bayes Theorem to Quantify and Reduce Uncertainties when Monitoring Varying Marine Environments for Indications of a Leak. 2016.
 • Alendal, Guttorm; Blackford, Jeremy; Chen, Baixin; Avlesen, Helge; Omar, Abdirahman; Berntsen, Jarle; Skaug, Hans J.; Frøysa, Håvard G Bayes’ theorem as the fundament to design monitoring programs.. 2016.
 • Ali, Alfatih Omer Mohammed Ahmed; Frøysa, Håvard G; Avlesen, Helge; Alendal, Guttorm Simulating spatial and temporal varying CO2 signals fromsources at the seafloor to help designing risk-basedmonitoring programs. 2016.
 • Barstad, Idar Offshore validation of a 3 km ERA-Interim downscaling - WRF model's performance on static stability. 2016.
 • Barstad, Idar; Heiberg-Andersen, Henning Wind resources - a view back on what Uni R has done in NORCOWE and an update on on-going work. 2016.
 • Berntsen, Jarle; Darelius, Elin Maria K.; Avlesen, Helge Gravity currents down canyons: effects of rotation. 2016.
 • Bjørneset, Tove LEXIN i Norge - Hva sier brukerne?. 2016.
 • Bjørneset, Tove LEXIN og Bildetema - Gratis språkressurser utviklet spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. 2016.
 • Bjørneset, Tove Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries. 2016.
 • Bjørneset, Tove LEXIN: Nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen. 2016.
 • Bjørneset, Tove Gjennom ordene - Hva vet vi om LEXIN-brukerne?. 2016.
 • Bjørneset, Tove Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries. 2016.
 • Bjørneset, Tove Gjennom orda: LEXIN-ordbøkene og bruken av dei i og utanfor klasserommet. 2016.
 • De Smedt, Koenraad; Samdal, Gunn Inger Lyse; Kyrkjebø, Rune; Al Ruwehy, Hemed Ali Hemed; Gjesdal, Øyvind Liland; Rosén, Victoria; Meurer, Paul The CLARINO Bergen Centre: Development and Deployment. 2016.
 • Dyvik, Helge J. Jakhelln; Meurer, Paul; Rosén, Victoria; De Smedt, Koenraad; Haugereid, Petter; Losnegaard, Gyri Smørdal; Samdal, Gunn Inger Lyse; Thunes, Martha NorGramBank: A ‘Deep’ Treebank for Norwegian. 2016.