Alle publikasjoner 2007 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 8. neste

Alle publikasjoner

 • Brekke, Ole Andreas folk ønsker å bidra. 2007.
 • Brekke, Ole Andreas; Svendsen, Njord Vegard Kampen for kunnskapen. 2007.
 • Carlsen, Benedicte Why are primary care physicians avoiding rationing decisions and what can be done about it? The case of Norway. 2007.
 • Carlsen, Benedicte; Glenton, Claire; Pope, Catherine Thou shalt versus thou shalt not: a meta-synthesis of GPs' attitudes to clinical practice guidelines. 2007.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". 2007.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. 2007.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per Crisis management - The case of internal security in Norway. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per Introduction - Theoretical Approach and Research Questions. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per The Regulatory Orthodoxy in Practice. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per The Challenge of Coordination in Central Government Organizations. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per NPM and beyond - Leadership, Culture and Demography. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per Reformas Post Nueva Gestoin Publicia. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Lie, Amund Still Fragmented or Reassertion of the Centre?. 2007.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Norman, Richard Organizing Immigration - a Comparison of New Zealand and Norway. 2007.