Alle publikasjoner 2012 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 6. neste

Alle publikasjoner

 • Byrkjeflot, Haldor; Neby, Simon; Vrangbæk, Karsten Changing accountability regimes in hospital governance: Denmark and Norway compared. 2012.
 • Carlsen, Benedicte From absence to absenteeism? A qualitative cross case study of teachers' views on sickness absence. 2012.
 • Carlsen, Benedicte; Glenton, Claire Scanning for satisfaction or digging for dismay? Comparing findings from a postal survey with those from a focus group-study. 2012.
 • Carlsen, Benedicte; Hole, Arne Risa; Kolstad, Julie Riise; Norheim, Ole Frithjof When you can't have the cake and eat it too. A study of medical doctors' priorities in complex choice situations. 2012.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. 2012.
 • Danielsen, Hilde; Ludvigsen, Kari; Mühleisen, Wencke Governing couple-sexuality: publically funded couples` courses in Norway. 2012.
 • Eimhjellen, Ivar Statleg politikkutforming for frivillig sektor etter 1970. I: Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen / Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5. s. 2012.
 • Eimhjellen, Ivar BT-debatt: Fra fakkeltog til tastatur. Innleiar og paneldeltakar. 2012.
 • Eimhjellen, Ivar; Mjåland, Kristian Frå Frisam, Frivillighetens Samarbeidsorgan, til Frivillighet Norge. 2012.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. 2012.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. 2012.
 • Flo, Yngve Søner av eineveldet - og av demokratiet. 2012.
 • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Andersland, Leroy; Holmås, Tor Helge Veier til gradert eller full uførepensjon. 2012.
 • Grasdal, Astrid; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla Sigvaldsen; Øverland, Simon Nygaard Delrapport 3 - Evaluering av Senter for jobbmestring. 2012.
 • Grove, Knut Uni Rokkansenteret. Frå SEFOS og LOS til Stein Rokkans hus. 2012.