Alle publikasjoner 2012 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 3 av 6. neste

Alle publikasjoner

 • Grove, Knut; Grove, Hjørdis J. "Alt da nye kjem liksom ein straum veltande inn på ein..." Opplysning, danning og frilyndt ungdom i ei omveltingstid. 2012.
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha; Sümer, Sevil Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. 2012.
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha; Sümer, Sevil Remaking Citizenship in Multicultural Europe. 2012.
 • Hammerborg, Morten Den uappetitlige sykdom. 2012.
 • Hammerborg, Morten Et forskningsinstitutt - Gades 1912-37. 2012.
 • Hammerborg, Morten Haukeliveien: født av jernbanekamp og haugesundske ambisjoner. 2012.
 • Hammerborg, Morten; Ryymin, Teemu Den beste behandling og det beste stell. 2012.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. 2012.
 • Haugland, Siren; Ravneberg, Bodil; Ludvigsen, Kari; Lie, Stein Atle Evaluering av Studier med støtte. En rapport på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet. 2012.
 • Heiret, Jan; Ludvigsen, Kari På sporet av en historisk-sosiologisk profesjonsforskning. 2012.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. 2012.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport. 2012.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. 2012.
 • Homme, Anne D; Brekke, Ole Andreas Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda. 2012.
 • Kildal, Nanna "Fra arbeidsetos til insentiver og velferdskontrakter". 2012.