Artikler 2004 - Uni Research Miljø

Artikler

  • Botnen, Helge; Eriksen, V.; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J; Tvedten, Øyvind; Vassenden, Gisle Botnen H., Eriksen V, Heggøy E., Johansen P-O, Johannessen P, Tvedten Ø, Vassenden G. 2004. Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning –Hovedrapport april 2004. 146 s.. SAM-Unifob Rapport 2004.
  • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Botnen H., Heggøy E., Johannessen P., Johansen P-O, Vassenden G. 2004. Environmental monitoring survey of oil and gas fields in Region II, 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt mijøforskning - Rapport mars 2004. 444 s.. SAM-Unifob Rapport 2004.
  • Flåten, Geir Rune; Botnen, Helge; Grung, Bjørn; Kvalheim, Olav Martin Assigning environmental variables to observed biological changes. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2004 ; Volum 380 (3). s. 453-466