Artikler 2009 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 3. neste

Artikler

 • Grytten, Jostein; Carlsen, Fredrik; Skau, Irene Services production and patient satisfaction in primary care.Health Policy 2009 ; Volum 89 (3). s. 312-321
 • Hammerborg, Morten En forskerskole grunnlegges - Gades institutt 1912-35. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ; Volum 129 (24). s. 2642-2646
 • Holmås, Tor Helge; Grasdal, Astrid Louise; Brekke, Kurt Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation?. European Economic Review 2009 ; Volum 53.
 • Kildal, Nanna; Ervik, Rune; Nilssen, Even Sosialpolitiske idéer i Norge og EU: Samsvar og påvirkning. Tidsskrift for velferdsforskning 2009 ; Volum 12 (2). s. 118-134
 • Lindeboom, Maarten; Kerkhofs, Marcel Health and work of the elderly: Subjective health measures, reporting errors and endogeneity in the relationship between health and work. Journal of applied econometrics (Chichester, England) 2009 ; Volum 24 (6). s. 1024-1046
 • Linden, Tord Skogedal Internasjonale organisasjoner og nasjonal familiepolitikk. Stat og styring 2009 ; Volum 19 (4). s. 16-17
 • Linden, Tord Skogedal Forskeren forteller: Import og eksport av familiepolitikk. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2009.
 • Loga, Jill M Offentlig utenomsnakk. Prosa - tidsskrift for skribenter 2009.
 • Ludvigsen, Kari; Danielsen, Hilde Samlivskurs som offentlig politikk. De- og refamilisering til barnets beste. Sosiologisk Tidsskrift 2009 ; Volum 17 (2). s. 120-143
 • Ludvigsen, Kari; Seip, Åsmund Arup The establishing of Norwegian child psychiatry: Ideas, actors and institutions. History of Psychiatry 2009 ; Volum 20 (77). s. 5-26
 • Lundberg, Kjetil Økonomer og sosiologer som forvaltere av virkeligheten. Sosiolog-nytt 2009 ; Volum 34 (4).
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Sannhetens urett: om sakkyndiges betydning for rettens maktutøvelse. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2009 ; Volum 32 (4 = 127). s. 26-53
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Foucault om retten og makten. Tidsskrift for velferdsforskning 2009 ; Volum 12 (1). s. 28-40
 • Lundeberg, Ingrid Rindal Sannhetsvitnet. Tidsskrift for rettsvitenskap 2009 ; Volum 122 (4/5). s. 611-646
 • Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin Moderne Organisasjonsoppskrifter i norske direktorat. Frå ledelse til styring?. Nordiske organisasjonsstudier 2009 ; Volum 11 (2). s. 3-25