Artikler 2010 - Ingrid Helgøy

Artikler

  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ludvigsen, Kari Økt vekt på læring gir styrket autoritet. Første steg 2010 (2). s. 44-46
  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ludvigsen, Kari Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen?. Tidsskrift for velferdsforskning 2010 ; Volum 13 (1). s. 43-57