Artikler - Ingrid Helgøy

forrige Side 2 av 2.

Artikler

  • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Nettverksdannelser og styringsfragmentering i den lokale skolen. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2003 (1). s. 34-53
  • Helgøy, Ingrid; Ravneberg, Bodil; Solvang, Per Service Provision for an Independent Life. Disability & Society 2003 ; Volum 18 (4). s. 471-487