Bokkapitler 2003 - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 2. neste

Bokkapitler

 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove Skolehelsetjenesten - forme rom, kropp og sinn. I: Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-983-6.. sider 81-102
 • Byrkjeflot, Haldor "TO MBA or notto MBA. A dilemma accentuated by the recent boom in European Business education". I: Inside the Business School. LiberAbstrakt 2003 ISBN .. sider 219-246
 • Byrkjeflot, Haldor Nordic Management: from Functional Socialism to Shareholder Value. I: The Northern Lights: Organization theory in Scandinavia. Oslo: LiberAbstrakt 2003 ISBN 82-7935-021-7.. sider 17-39
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Wise, Lois R. Evaluation Public Management Reforms in Central Government: Norway, Sweden and the United States of America. I: Evaluating Public Sector Reform. Cheltenham, UK.: Edward Elgar 2003 ISBN .. sider 56-79
 • Elvbakken, Kari Tove Risk Prevention- Institutions and Policies in Norway. I: Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promtion. Bergen: Rokkansenteret 2003 ISBN 82-8095-019-2.. sider 35-48
 • Elvbakken, Kari Tove Sunnhetskommisjon, matkontroll og slakthus. I: Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-983-6.. sider 121-140
 • Elvbakken, Kari Tove; Lindstrøm, Johan Skolebespisning. I: Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-983-6.. sider 103-120
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete Skolehelsetjenesten- forme rom, kropp og sinn. I: Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-983-6.. sider 57-80
 • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete Byen og helsearbeidet. I: Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-983-6.. sider 11-16
 • Elvbakken, Kari Tove; Skjelbred, Frode Torg og torghaller - byvekst og hygiene. I: Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget 2003 ISBN 82-7674-983-6.. sider 141-156
 • Flatseth, Merethe Metaforenes makt. I: Maktens tekster. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30735-0.. sider 82-106
 • Hellesund, Tone Kvindernes samfund. Kvinnerom og feministisk utopi. I: Erobring og overskridelse - De nye kvinnene inntar verden 1870-1940. Unipub forlag 2003 ISBN 82-7477-125-7..
 • Loga, Jill Godhetens makt. I: Kulturforskning. Universitetsforlaget 2003 ISBN 82-15-00396-6.. sider 283-292
 • Loga, Jill Verdikommisjonens skjebne. I: Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2003 ISBN 82-7634-393-7.. sider 219-226
 • Loga, Jill Godhetsdiskursen. I: Maktens tekster. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30735-0.. sider 62-81