Bokkapitler 2006 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 2.

Bokkapitler

  • Kildal, Nanna "En grunninntekt til alle?". I: Velferdspolitiske utfordringer. Risiko, prioriteringer og rettferdighet. Abstrakt forlag 2006 ISBN 82-7935-209-0.. sider 84-109
  • Kildal, Nanna The Changing Normative Foundations of Nordic Welfare State Institutions. I: Art And Its Institutions. London: Black Dog Publishing 2006 ISBN 1904772-50-1.. sider 18-26
  • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin Political Consumerism. I: European Advances in Consumer Research, Volume 7. Association for Consumer Research 2006 ISBN 0-915552-55-8.. sider 227-227
  • Koren, Elisabeth Infection, Poison or malnutrion? The Norwegian Beriberi Commision 1902. I: Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2006 ISBN 978-82-8095-048-2.. sider 109-117
  • Sirnes, Thorvald Den gode normaliteten. I: Normalitet. Universitetsforlaget 2006 ISBN 9788215010625.. sider 119-134
  • Skålevåg, Svein Atle Psychoanalysis and/as science. Norway 1900 - 1930. I: Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2006 ISBN 978-82-8095-048-2.. sider 125-138