Bokkapitler 2007 - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 2. neste

Bokkapitler

 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore Travellers and travels of health: from inspiration to adaption. I: Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Bergen: Rokkansenteret 2007 ISBN 978-82-8095-051-2..
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore Introduction. I: Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Bergen: Rokkansenteret 2007 ISBN 978-82-8095-051-2..
 • Angell, Svein Ivar Stat og industri. Tyssefaldene og konsesjonssystemet 1906-2006. I: Vannkraft og kraftkrevende industri i Norge 1900-2006. Artikler fra konferansen i anledning AS Tyssefaldene sitt 100 års jubileum. Tyssedal: Norsk Vasskraft- og Industristadmueseum 2007 ISBN 978-82-90913-08-8.. sider 7-15
 • Angell, Svein Ivar; Byrkjeflot, Haldor Dressing up hospitals as enterprises? The expansion and managerialization of communication in Norwegian Hospitals. I: Mediating Business. The Expansion of Business Journalism. Copenhagen Business School Press 2007 ISBN 978-87-630-0199-1.. sider 235-265
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance?. I: Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge 2007 ISBN 0-415-37821-4.. sider 60-76
 • Brandser, Gry Akademisk Frihet og (Bilde)Dannelse. I: Kunnskapens vilkår. Akademikernes 10-årsjubileum. Oslo: Akademikerne 2007 ISBN ..
 • Breivik, Jan-Kåre Transition, globalisation and identity formation - educational issues. I: Constructing Educational Discourses of Deafness. Oslo: Skådalen Resource Center/ISP-University of Oslo 2007 ISBN 978-82-91655-27-7.. sider 88-96
 • Carlsen, Benedicte Why are primary care physicians avoiding rationing decisions and what can be done about it? The case of Norway. I: Decision Making in Medicine and Health Care. Nova Science Publishers, Inc. 2007 ISBN 1-60021-870-9..
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". I: Globalization and democratization: Challenges for political parties. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245006940.. sider 215-233
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. I: Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0663-6.. sider 192-223
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per Introduction - Theoretical Approach and Research Questions. I: Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Ashgate 2007 ISBN 978-0-7546-7071-1.. sider 1-16
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Lie, Amund Still Fragmented or Reassertion of the Centre?. I: Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Ashgate 2007 ISBN 978-0-7546-7071-1.. sider 17-42
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Norman, Richard Organizing Immigration - a Comparison of New Zealand and Norway. I: Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Ashgate 2007 ISBN 978-0-7546-7071-1.. sider 111-134
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob; Opdal, Gerd Ingunn Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?. I: Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0663-6..
 • Flo, Yngve; Andresen, Astri Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. I: Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen 2007 ISBN 978-82-7128-436-7.. sider 47-93