Bokkapitler 2010 - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 2. neste

Bokkapitler

 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. I: Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group 2010 ISBN 978-3-631-59653-1.. sider 169-181
 • Byrkjeflot, Haldor Omforming av ledelse og styring i offentlig og privat virksomhet. I: Ledelse og styring. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0879-1.. sider 221-237
 • Christensen, Dag Arne The Danish Socialist People's Party: Still Waiting After all these Years. I: Left Parties in National Governments. Palgrave Macmillan 2010 ISBN 978-0-230-23650-9.. sider 121-137
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. I: New Forms of Citizen Participation. Normative Implications. Nomos Verlagsgesellschaft 2010 ISBN 978-3-8329-5240-2.. sider 147-160
 • Hubbard, William H.; Andresen, Astri; Ryymin, Teemu International and local approaches to health and health care. I: International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-606-3.. sider 7-10
 • Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein The Nordic model of welfare: the idea of universalism. I: The Nordic Welfare State. Shanghai: Fudan University Press 2010 ISBN 978-7-309-07232-7.. sider 157-178
 • Leirvik, Oddbjørn Birger; Jacobsen, Christine M. Norway. I: Yearbook of Muslims in Europe, 2. Brill Academic Publishers 2010 ISBN 978-90-04-18475-6.. sider 387-399
 • Ludvigsen, Kari The "psy-experts" and the minds of children: Transfer of knowledge in inter-war Norway and Sweden. I: In Experts We Trust. Knowledge, Politics and Bureaucracy in Nordic Welfare States. Odense: University Press of Southern Denmark 2010 ISBN 9788776744977.. sider 149-180
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian Erfaringer med tvang. I: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 ISBN 978-82-8095-068-0.. sider 165-247
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald Avslutning. I: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 ISBN 978-82-8095-068-0.. sider 248-279
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald Innledning. I: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 ISBN 978-82-8095-068-0.. sider 15-41
 • Michelsen, Gunnar Guddal Information and communication technologies (ICTs) and the transformation of the university. I: Between Enlightenment and Disaster: Dimensions of the Political use of Knowledge. Peter Lang Publishing Group 2010 ISBN 978-90-5201-631-3.. sider 149-164
 • Nilssen, Even Sosialtjenestens praktisering av tvangslovgivningen. I: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Bergen: Uni Rokkansenteret 2010 ISBN 978-82-8095-068-0.. sider 42-80
 • Ryymin, Teemu Kekkonen og kvenene. I: Norsk-finske relasjoner. Tromsø: Speculum Boreale. Skriftserie fra Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2010 ISBN 978-82-92201-15-2.. sider 109-118
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia. I: Nordic Associations in a European Perspective. Nomos Verlagsgesellschaft 2010 ISBN 978-3-8329-5422-2.. sider 151-168