Bokkapitler 2011 - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 3. neste

Bokkapitler

 • Angell, Svein Ivar Nasjonens omdømme. I: Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3.. sider 214-230
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Islam as a New Urban Identity? Constructing a Religious Youth Culture in Berlin. I: The Ethically diverse city. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2011 ISBN 978-3-8305-1641-5.. sider 473-495
 • Brandser, Gry H. I: Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-35942-3.. sider 51-70
 • Brandser, Gry The Harvard Report and The Limits of Liberal Education: Lessons for Europe. I: Academic Identities - Academic Challenges? American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research. Cambridge Scholars Publishing 2011 ISBN 978-1-4438-3439-1.. sider 294-339
 • Byrkjeflot, Haldor Offentlig eller privat - spiller det noen rolle for ledelse?. I: Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1187-6.. sider 43-64
 • Byrkjeflot, Haldor Et kritisk blikk på omdømmeblikket, Wæraas, Byrkjeflot og Angell (red.) Substans og framtreden - omdømmehåndtering i offentlig sektor. I: Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3.. sider 51-70
 • Byrkjeflot, Haldor; Angell, Svein Ivar Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i sykehus. I: Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3.. sider 116-130
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Har det lokale organisasjonslivet betydning for innbyggernes vurderinger av lokalpolitikere?. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7.. sider 79-100
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 237-252
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per The New Regulatory Orthodoxy: A Critical Assessment. I: Handbook on the Politics of Regulation. Edward Elgar Publishing 2011 ISBN 978 1 84844 005 0.. sider 361-372
 • Ervik, Rune; Hatland, Aksel Globalisering - en trussel mot nasjonal velferdspolitikk?. I: Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget 2011 ISBN 9788245008319.. sider 117-136
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 9-35
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Utfordringer og implikasjoner. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 267-276
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. I: Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01816-4.. sider 253-266
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7.. sider 205-224