Bokkapitler 2012 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 2.

Bokkapitler

  • Wollebæk, Dag; Arnesen, Sveinung Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse. I: Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-391-6.. sider 125-158
  • Aars, Jacob; Offerdal, Audun Jon Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. I: Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet 2012 ISBN .. sider 47-53