Bokkapitler 2013 - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 3. neste

Bokkapitler

 • Angell, Svein Ivar Språk, nasjonalstat og modernisering i Noreg. I: 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-716-9.. sider 101-118
 • Angell, Svein Ivar Forteljingar i norsk byhistorieskriving. I: Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3599-4.. sider 120-147
 • Askildsen, Jan Erik; Iversen, Tor; Kaarbøe, Oddvar Martin Review of waiting times policies: Country case studies - Norway. I: Waiting Time Policies in the Health Sector - What works?. OECD Publishing 2013 ISBN 978-9264-17906-6.. sider 221-236
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Becoming Members in the Community of Value: Ethiopian Irregular Migrants Enacting Citizenship in Norway. I: Migration Matters. Inter-Disciplinary Press 2013 ISBN 978-1-84888-183-9.. sider 3-22
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Processes of Localised and Globalised Islam among Young Muslims in Berlin. I: Religions in Movement. The Local and the Global in Contemporary Faith Traditions. Routledge 2013 ISBN 9780415818759.. sider 211-229
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Connecting the Local, National and Transnational Powers of a Religious Youth Organisation in Berlin. I: Topographies of Faith. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004248878.. sider 99-111
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad 'I Love My Prophet': Religious Taste, Consumption and Distinction in Berlin. I: Islamic Fashion and Anti-Fashion. New perspectives from Europe and North America. Bloomsbury Academic 2013 ISBN 978-0-85785-335-6.. sider 272-290
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. sider 15-20
 • Brandser, Gry The Bearded Ladies of Learning. I: Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group 2013 ISBN 9783631632987.. sider 107-131
 • Breivik, Jan-Kåre Superguttene: den norske Mannebevegelsen på 1970- og 80-tallet. I: Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4.. sider 153-189
 • Breivik, Jan-Kåre Voff! Art - Sertifisert kunst for barn?. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. sider 129-153
 • Breivik, Jan-Kåre Kampen om kunsten: Kunstneres erfaringer. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. sider 154-177
 • Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina Den kulturelle skolesekken: Kunst, kvalitet, kontrovers. I: Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788270811571.. sider 9-32
 • Christensen, Dag Arne; Arnesen, Sveinung Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. sider 47-72
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor The people and structure solution? Collegial administration in Norway. I: Crossing Boundaries in Public Management and Policy. Routledge 2013 ISBN 978-0-415-67824-7.. sider 111-124