Bokkapitler 2015 - Uni Research Rokkansenteret

Side 1 av 2. neste

Bokkapitler

 • Angell, Svein Ivar The Office for Cultural Relations: Representing Norway in the Post-War Period. I: Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries. Representing the Periphery.. Brill Nijhoff 2015 ISBN 9789004305489.. sider 79-101
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Mellom tradisjon og modernitet. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 321-344
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Organisasjonsliv og politikk.. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 127-160
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Fellesskap på industristad og i bygd. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 143-182
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Ressursutnytting og ressurskonfliktar. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 287-320
 • Angell, Svein Ivar; Kolle, Herdis Dei institusjonelle fellesskapa.. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 161-192
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Vilkårlige rettigheter? Irregulære migranters tillit, sosiale kapital og kreative taktikker. I: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 978-82-05-48425-2.. sider 184-202
 • Bjørkdahl, Kristian Caged Welfare: Evading the Good Life for Egg Laying Hens. I: Sustainable Consumption and the Good Life. Routledge 2015 ISBN 978-1138013001.. sider 204-223
 • Bleiklie, Ivar; Nyhagen, Gigliola Mathisen; Enders, Jurgen; Lepori, Benedetto Organizing knowledge institutions – standardizing diversity. I: Towards European Science: Dynamics and policy of an evolving European Research Space. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 978 1 78254 550 7.. sider 126-146
 • Byrkjeland, Martin; Grove, Knut Hardanger i nasjonen. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 239-269
 • Danielsen, Hilde; Holtsmark, Sven Gabriel; Kasiyan, Anastasija; Nielsen, Jens Petter; Rotihaug, Ingunn; Rønning, Ole Martin Sovjetunionen og norsk arbeiderbevegelse. I: Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.. sider 136-172
 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna From Collective to Individual Responsibility? Changing Problem Definitions of the Welfare State. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 93-117
 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Introduction. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 1-15
 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Contractualism and the Emergence of a New Welfare Regime. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 193-209
 • Grove, Knut; Angell, Svein Ivar Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 183-218