RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Bokkapitler - RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - [Uni Research Helse]

Side 1 av 3. neste

Book chapters

Publikasjoner

Kapitler

 • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan Mobbing i skolen – grunnleggende fakta og tiltak med Olweusprogrammet.. I: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-46398-1.. sider 372-398
 • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 20-42
 • Kjøbli, John; Eng, Helene Andre individrettede intervensjoner. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 205-218
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 11-19
 • Mørch, Willy-Tore; Gammelsæther, Siri; Brunborg, Bjørn De Utrolige Årene, foreldreprogrammene. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.. sider 109-129
 • Ogden, Terje; Askeland, Elisabeth; Christensen, Bernadette; Christiansen, Terje; Kjøbli, John Crossing national, Cultural and Language Barriers. Implementng and testing evidence-based practices in Norway. I: Evidence-based psychotherapies for Children and Adolescents. Guilford Press 2017 ISBN 9781462522699.. sider 379-395
 • Wergeland, Gro Janne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjåstad, Jon Fauskanger; Fjermestad, Krister; Rogde, Anja Høye Freinds-programmet - for forebygging og behandling av angst hos barn og ungdom. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 43-66
 • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Best mulig beslutninger til best mulig hjelp. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 214-229
 • Bjåstad, Jon Fauskanger; Sagstad, Unni Sissel; Iversen, Gun Autismespektertilstander. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026015.. sider 213-236
 • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran; Hudson, Jennie L. Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety. I: Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies. Australian Academic Press 2016 ISBN 9781922117700.. sider 13-17
 • Braarud, Hanne Cecilie; Nordanger, Dag Øystein Når vold infiltrerer omsorgen for små barn. I: Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 9788205486294.. sider 139-150
 • Bøe, Tormod; Zachrisson, Henrik Daae Hva betyr det for barn å vokse opp i et fattig familie?. I: Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 9788205486294.. sider 161-171
 • Christiansen, Øivin; Iversen, Oddmar; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om plassering utenfor hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 108-129
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutningslandskapet i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 15-18
 • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem Beslutninger om hjelpetiltak i hjemmet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8.. sider 92-107
Alle bokkapitler

År