Rapporter 2004 - Uni Research Miljø

Rapporter

 • Botnen, Helge; Eriksen, V.; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J; Tvedten, Øyvind; Vassenden, Gisle Grunnlagsundersøkelse av miljøforholdene på havbunnen ved bunnramme N og O, Gullfaks i juni 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt miljøforskning –Hovedrapport april 2004. 146 s.. SAM-Unifob Rapport 2004.. Uni Research 2004. 146 sider
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle Environmental monitoring survey of oil and gas fields in Region II, 2003. UNIFOB - Seksjon for anvendt mijøforskning - Rapport mars 2004. 444 s.. SAM-Unifob Rapport 2004.. Uni Research 2004. 444 sider
 • Botnen, Helge; Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J Begroingsplater - mulig innsamlingsmetode for introduserte marine arter. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2004. 30 sider IFM-rapport(8)
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Yndesdalssvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2003. Direktoratet for Naturforvaltning. DN Notat 2004-2 2004.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gladsø, Jon Anton; Sættem, Lars Magnus Fiskebiologiske undersøkelser i Lærdalselva høsten 2003. - sammenfatning av ungfisktettheter av laks og aure i perioden 1991-2003. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI-UNIFOB) 2004.LFI-rapport(128)
 • Heggøy, Erling; Botnen, Helge; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse i Lundevågen-Humlevik, Tysnesvik-Gjerdsvik, Søreidvik-Beltestadvågen og Gripnesvågen, Tysnes kommune 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2004. 60 sider IFM-rapport(5)
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Fusa Fiskeanlegg A/S i Sævareidfjorden, Fusa kommune i 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2004. 36 sider IFM-rapport(7)
 • Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Botnen, Helge; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J "Byfjordundersøkelsen" overvåking av fjordene rundt Bergen - Miljøundersøkelse i 2003. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2004. 170 sider IFM-rapport(6)
 • Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Norscrap West AS på Hanøytangen, Askøy kommune i 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2004. 47 sider IFM-rapport(4)
 • Magerøy, Nils; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Riise, Trond En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin 2004. (ISBN 82-91232-40-7) 90 sider
 • Raddum, Gunnar; Erikson, L.; Fott, J.; Halvorsen, Godtfred Anker; Heegaard, Einar; Kohout, L.; Kiffinger, B.; Schaumberg, J.; Maetze, A.; Zhan, H. Recovery from acidification of invertebrate fauna at ICP Water sites in Europe and North America. ICP-waters 2004. 75 sider
 • Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore Fiskebiologiske undersøkelser i Askevatnet, Askøy kommune, november 2003. LFI-Unifob, Universitet i Bergen 2004. 20 sider
 • Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Undersøkelse av marine miljøforhold ved Haakonsvern orlogsstasjon, 2001-2003. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2004. 187 sider IFM-rapport(3)