Rapporter 2005 - Uni Research Miljø

Side 1 av 2. neste

Rapporter

 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Vossovassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2004. Direktoratet for naturforvaltning 2005.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Audna - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag - effektkontroll 2004. Direktoratet for naturforvaltning 2005.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Gladsø, John A.; Wiers, Tore LFI-130. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode i Vikja og Dalselva - resultater fra undersøkelser utført i perioden 2002-2004. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk 2005. 43 sider
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Eksingedalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll 2004. Direktoratet for naturforvaltning 2005. (ISBN 8270726001) 5 sider
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Yndesdalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll 2004. Direktoratet for naturforvaltning 2005. (ISBN 8270726001) 7 sider
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir Flekke- Guddalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll 2004. Direktoratet for naturforvaltning 2005. (ISBN 8270726001) 6 sider
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred Anker; Lydersen, Espen Konsekvensvurderingav utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 - undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi. LFI - Unifob 2005. 29 sider
 • Hagland, Hanne; Selheim, Frode; Keen, TJ; Skjærven, Kaja H; Christensen, Anne Elisabeth; Herfindal, Lars; Doskeland, Stein Ove The cAMP Receptors Epac and PKA synergize to induce PC12 cell neuritogenesis and to protect against apoptosis. Medimond 2005. (ISBN 978-88-7587-113-0) 6 sider
 • Halvorsen, Godtfred Anker Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. Bunndyr- Tovdalsvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning 2005. (ISBN 82-7072-600-1) 258 sider DN-notat(2)
 • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Halvorsen, Godtfred Anker; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Miljøundersøking i Lindås kommune 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 105 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(3)
 • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J "Byfjordundersøkelsen" - overvåking av fjordene rundt Bergen. Marinbiologisk miljøundersøkelse i 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 194 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(6)
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av oppdrettslokalitet ved Ramsvik i Radfjorden, Lindås kommune i 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 35 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(1)
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av resipienter i Os kommune i 2005. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 61 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(8)
 • Lindstrøm, Eli-Anne; Brettum, Pål; Halvorsen, Godtfred Anker; Halvorsen, Gunnar; Johansen, Stein W.; Larsen, Jorunn; Schnell, Øyvind A. Effekter av kalking på biologisk mangfold. Undersøkelser i Tovdalsvassdraget 1999-2001. Direktoratet for naturforvaltning 2005. (ISBN 82-7072-597-8) 72 sider DN utredning(5)
 • Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Overvåking av marinbiologiske forhold ved Norsk Hydros oljeterminal på Sture i 2005. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 119 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(7)