Rapporter 2005 - Uni Research Miljø

forrige Side 2 av 2.

Rapporter

  • Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Undersøkelse av PCB i marint miljø i forbindelse med tildekking av sjøbunn i området ved Kollevågen, Askøy kommune. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 53 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(5)
  • Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J Undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor Mjelstad restdeponi på Osterøy i 2004. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 47 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(2)
  • Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøking og konsekvensvurdering i samband med utfylling av steinmassar i sjø ved Ladstein i Finnøy kommune. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2005. 34 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(4)