Rapporter 2006 - Uni Research Miljø

forrige Side 2 av 3. neste

Rapporter

 • Halvorsen, Godtfred Anker Tovdalsvassdraget - Bunndyr. Direktoratet for naturforvaltning 2006. (ISBN 82-7072-695-8) 271 sider DN-notat(2009 - 1)
 • Halvorsen, Godtfred Anker; Johansen, Stein W.; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore Storefoss Småkraftverk, Gauslå. Vurdering av det biologiske mangfoldet på den berørte strekningen av Tovdalselva. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) 2006. 29 sider LFI-rapport(134)
 • Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av oppdrettslokalitet ved Mele i Jondal kommune, Hordaland i 2006. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2006. 29 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(3)
 • Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av oppdrettslokalitet ved Hjartholm i Sognefjorden, Gulen kommune i 2005. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2006. 31 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(1)
 • Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av oppdrettslokalitet ved Oppedal i Sognefjorden, Gulen kommune i 2005. Institutt for biologi, Universitetet i Bergen 2006. 29 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(2)
 • Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøking av resipientar i Fusa kommune i 2005. Universitetetet i Bergen, Institutt for biologi 2006. 43 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(5)
 • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J MOM-C og lokalitetsklassifisering av to potensielle oppdrettslokaliteter ved Gjølanger i Fjaler kommune i 2006. Universitetet i Bergen, Instiutt for biologi 2006. 65 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(8)
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Undersøkelse av de marine miljøforholdene ved Svartagryta i Davangervågen, Askøy kommune i 2006-. Universitetet i Bergen, Institutt for biologi 2006. 40 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(6)
 • Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils reffineri på Mongstad i 2006. Universitetet i Bergen, Instiutt for biologi 2006. 107 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(9)
 • Kleiven, Einar; Kroglund, Frode; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Lie, Mette Cecilie Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter i Vest-Agder i 2005 – Homevatnet, Lonane, Gletnevatnet og Livatnet. Norsk institutt for vannforsking 2006. (ISBN 82-577-4921-4) 35 sider NIVA-rapport(5202)
 • Larsen, Aud; Naustvoll, Lars-Johan; Omli, Lena Morfologi og celleinnhold av C, N og P hos Chattonella aff. verruculosa ved forskjellige næringsforhold. Universitetet i Bergen, Institutt for biologi 2006. 60 sider
 • Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidslivet. Seksjon for arbeidsmedisin 2006. (ISBN 82-91232-62-8) 40 sider
 • Sørensen, Mathilde Bøttger; Atakan, Kuvvet Hazard Analysis and Uncertainties of Data. Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Deliverable No.26. Universitetet i Bergen 2006. 63 sider
 • Vassenden, Gisle; Botnen, Helge; Johannessen, Per J Environmental survey of a proposed Cobia (Rachycentron canadum) fish farm at Nevis 2005. Universitetet i Bergen, Institutt for biologi 2006. 40 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(4)
 • Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Miljøundersøkelse i Rosslandspollen, Meland kommune, 2005-2006. Universitetet i Bergen, Institutt for biologi 2006. 33 sider VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(7)