Rapporter 2007 - Uni Research Miljø

forrige Side 2 av 3. neste

Rapporter

 • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse fra Langøy i Nedstrandfjorden, Tysvær kommune i 2007. Unifob 2007. 28 sider SAM-Unifob Rapport(10)
 • Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse i Lærdalsfjorden i 2006. Unifob 2007. 47 sider SAM-Unifob Rapport(6)
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haugaland Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2006. Unifob 2007. 58 sider SAM-Unifob Rapport(2)
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johannessen, Per J Oppfølgende grunnlagsundersøkelse ved Nyhamna i forbindelse med ilandføring av gass fra Ormen Lange i 2007. Unifob 2007. 116 sider SAM-Unifob Rapport(8)
 • Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse fra lokalitet Ebnehanen i Skåneviksfjorden, Etne kommune i 2007. Unifob 2007. 30 sider SAM-Unifob Rapport(11)
 • Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Festingdalen avfallsdeponi i 2006. Unifob 2007. 48 sider SAM-Unifob Rapport(5)
 • Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse av Sognefjorden i 2006. Unifob 2007. 80 sider SAM-Unifob Rapport(7)
 • Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Johannessen, Per J Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Solund verft i 2006. Unifob 2007. 30 sider SAM-Unifob Rapport(1)
 • Kjersem, Anneli Bohne Proteome changes in Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to oil and produced water: discovery of biomarker candidates for environmental monitoring. Universitetet i Bergen 2007.
 • Kroglund, F; Kleiven, E.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred Anker; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Gutterup, J.; Teien, H.C. Fisk og bunndyr; effekter av sjøsaltepisoder vinteren 2004/2005. NIVA 2007. 96 sider
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore Prøvefiske i Langavatnet og Håvardsvatnet for AS Tyssefaldene, august 2006. Undersøkelse av bestandsstatus og av individmerket, utsatt fisk. LFI-rapport nr. 143. LFI, UiB 2007. 34 sider
 • Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Bondevik, Kristin; Haukenes, Inger; Magerøy, Nils Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. Universitetet i Bergen 2007. (ISBN 82-91232-64-4) 15 sider
 • Sandven, Ole Rugeldal; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred Anker; Kleiven, Einar; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore Forventede effekter av Fennefoss kraftverk på fiskebiologiske forhold. LFI rapport Unifob 2007.
 • Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore Fiskebiologiske undersøkelser i Bjoreio, Eidfjordvassdraget, i perioden 2004-2006 - med vekt på vintervannføring og temperaturforhold. LFI Unifob rapport 2007. 67 sider LFI-rapport(136)
 • Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Kleiven, Einar; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planene om utvidelse av Iveland kraftverk, august 2006. LFI Unifob rapport 2007. 38 sider LFI-rapport(141)