Rapporter 2013 - Uni Research Miljø

forrige Side 2 av 6. neste

Rapporter

 • Hadler-Jacobsen, Silje H.; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Hadler-Jacobsen, Silje H.; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse fra lokalitet Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Hadler-Jacobsen, Silje H.; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Hagen, Linda; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse ved lokalitet Røyklibotn i Blikkengfjorden, Namsos kommune, mai 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Halvorsen, Godtfred A. LFI-216. Undersøkelse av bunndyr i Kvamselva, Gaular Kommune 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Halvorsen, Godtfred A.; Fjellheim, Arne; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik LFI-219. Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011-2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Alme, Øydis; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse fra utslipp fra Lerøy Midnors slakteri på Dolmøya i Hitra kommune, april 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Alme, Øydis; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse fra lokalitet Storskogøya i Snillfjord kommune, april 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto MOM-C undersøkelse fra settefisklokalitet Kjørsvikbugen i Aure kommune i 2013. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik MOM-C undersøkelse fra lokalitet Fuglåsen, Smøla kommune august 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rundklumpen, Bjugn kommune august 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik MOM-C undersøkelse fra lokalitet Edøya i Hitra kommune, mai 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik MOM-C undersøkelse fra lokalitet Omsøyholman i Hitra kommune, mai 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kråka, Smøla kommune august 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.
 • Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik MOM-C undersøkelse fra lokalitet Sandholmen i Sandøy kommune mars 2012. Uni Miljø, Uni Research AS 2013.