Rapporter 2016 - Uni Research Miljø

Side 1 av 4. neste

Rapporter

 • Bakken, Tor Haakon; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo Vegard; Berg, Ole Kristian; Casas-Mulet, Roser; Charmasson, Julie; Greimel, Franz; Halley, Duncan John; Hedger, Richard David; Larsen, Bjørn Mejdell; Leo, Florian; Melcher, Andreas; Puffer, Michael; Pulg, Ulrich; Reitan, Ole; Ruther, Nils; Saltveit, Svein Jakob; Sauterleute, Julian Friedrich; Schneider, Matthias; Skoglund, Helge; Sundt, Håkon; Timalsina, Netra Prasad; Ugedal, Ola; van Dijk, Jiska Joanneke; Vollset, Knut Wiik; Zakowsky, Tania; Zinke, Peggy Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri. Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016. (ISBN 978-82-426-2834-3) 205 sider NINA temahefte(62)
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore; Gabrielsen, Sven Erik; Birkeland, Ina Bakke; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608. Uni Research AS 2016. 34 sider LFI Uni Miljø(269)
 • Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir Prøvefiske etter regnbueaure i Herdlefjorden ett år etter rømmingen ved Angelskår. LFI-rapport 277.. Uni Research AS 2016. 28 sider LFI Uni Miljø(277)
 • Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz; Velle, Gaute Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016. Uni Research AS 2016. 15 sider LFI Uni Miljø(262)
 • Fjeldstad, Hans-Petter; Zinke, Peggy; Bustos, Ana Adeva; Forseth, Torbjørn; Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk. SINTEF Energi AS 2016. (ISBN 978-82-594-3674-0) 32 sider SINTEF Energi. Rapport(TR A7600)
 • Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode.. Uni Research AS 2016. 76 sider LFI Uni Miljø(261)
 • Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Hauer, Christoph Miljødesign i restfeltet i Daleelva i Hordaland.. Uni Research AS 2016. 45 sider LFI Uni Miljø(252)
 • Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland. LFI-rapport nr.281.. Uni Research AS 2016. 17 sider LFI Uni Miljø(281)
 • Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Stranzl, Sebastian Franz Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014 og 2015.. Uni Research AS 2016. 43 sider LFI Uni Miljø(270)
 • Halvorsen, Godtfred A. Undersøkelser av vannkjemi og bunndyr i 2015 i forbindelse med Salten Smolt AS sitt anlegg i Vikelva, Saltdal kommune. LFI-rapport nr. 264.. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(264)
 • Halvorsen, Godtfred A.; Johannesen, Arne; Landås, Torunn Svanevik Biological intercalibration: Invertebrates 2016. Norsk institutt for vannforskning 2016. (ISBN 978-82-577-6824-9) 25 sider NIVA-rapport(7089)
 • Hatlen, Kristin; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Johansen, Per-Otto Resipientundersøkelse ved Tjeldbergodden metanolfabrikk, 2015. Uni Research 2016. 44 sider SAM e-Rapporter(1)
 • Hatlen, Kristin; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Johansen, Per-Otto Miljøovervåkning ved Kværner Stord Verft, 2015. Fishguard Miljø 2016. 36 sider
 • Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto C-undersøkelse ved lokalitet Vindsvik, Hjelmeland kommune, april - juni 2016. Fishguard miljø 2016. 42 sider
 • Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto Risikovurdering av Kollevågen, Askøy kommune. Uni Research 2016. 59 sider SAM e-Rapporter(1)