Rapporter 2016 - Uni Research Miljø

forrige Side 2 av 4. neste

Rapporter

 • Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Hadler-Jacobsen, Silje H. Miljøovervåkning ved Kværner Stord Demolering og Scanmet i 2015. Uni Research 2016. 32 sider SAM e-Rapporter(1)
 • Hatlen, Kristin; Torvanger, Ragni; Hestetun, Jon Thomassen; Johansen, Per-Otto C-undersøkelse ved Haverøy, Fjell kommune. Fishguard miljø 2016. 55 sider
 • Haugen, Thrond Oddvar; Ulvund, John Birger; Lunde, Rune; Kristensen, Torstein; Barlaup, Bjørn Torgeir; Urke, Henning Andrè Vandringsmønster og overleving hjå laksesmolt frå Bolstadelva og Vosso. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2016. 54 sider INA fagrapport(32)
 • Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne-Laure; Vandvik, Vigdis bioCEED Survey 2015. Universitetet i Bergen 2016. 78 sider Bergen Open Research Archive (BORA)(1)
 • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl i Lindås 2016. Uni Research 2016. 22 sider SAM e-Rapporter(1)
 • Haave, Marte; Velle, Gaute Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn. Uni Research Miljø SAM-Marin 2016.
 • Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. Norsk institutt for naturforskning 2016. (ISBN 978-82-426-2928-9) 38 sider NINA Kortrapport(22)
 • Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; isaksen, trond einar; Johansen, Per-Otto Forundersøkelse ved lokalitet Høgås, juni 2016. Fishguard miljø 2016. 70 sider
 • Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per J Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 - Årsrapport 2015. Uni Research AS 2016. 414 sider SAM e-Rapporter(3-2016)
 • Lehmann, Gunnar Bekke Undersøkelser og tiltak i Årdalselven 2011-15. Sluttrapport for prosjektet. LFI-rapport nr. 275.. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(275)
 • Lehmann, Gunnar Bekke Undersøkelser i Jørpelandsåna 2011-15. Sluttrapport for prosjektet. LFI-rapport nr. 274.. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(274)
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015.. Uni Research AS 2016. 30 sider LFI Uni Miljø(267)
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar Undersøkelse av ørekyt ved Songamagasinet, Argehovd og Lågliberget i 2016. LFI-rapport nr. 276.. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(276)
 • Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Eriksen, Knut Ståle Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2015. LFI-rapport nr. 265.. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(265)
 • Madhun, Abdullah Sami; Garseth, Åse Helen; Einen, Ann Cathrine B.; Fiksdal, Ingrid Uglenes; Sindre, Hilde; Karlsson, Sten; Biering, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Karlsbakk, Egil Annual report on health monitoring of Wild anadromous salmonids in Norway (Annual report 2015). Veterinærinstituttet 2016. 26 sider