Rapporter 2006 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 2.

Rapporter

 • Halvorsen, Tor; Faye, Reidun Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8. Internasjonalisering. NIFU-STEP / Rokkansenteret 2006. 107 sider
 • Helgøy, Ingrid; Herfindal, Sturla; Sveri, Torgeir "Undersøkelse av hovedfags- og masterstudenters gjennomføring og vurdering av studiesituasjonen". Rokkansenteret 2006.Rokkansenteret Working Papers(5)
 • Høst, Håkon Kunnskapsstatus vedrørende rekruttering og utdanning til pleie- og omsorgstjenenstene i nordiske land. Rokkansenteret 2006.Rokkansenteret Working Papers(4)
 • Kolle, Herdis Historiedel i Landsverneplan for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Forprosjekt. Rokkansenteret 2006. 65 sider
 • Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Dyrdal, Morten EU i norsk sentralforvaltning. Rokkansenteret 2006. (ISBN 9788280950451) 260 sider
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Delrapport nr 10. Evaluering av Kvalitetsreformen. Norgs Forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkan-senteret 2006. 168 sider
 • Nagel, Anne-Hilde; Nordtveit, Ernst; Bernt, Jan Fridthjof; Elvbakken, Kari Tove Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen 2006. 35 sider
 • Nilssen, Even The EU Fight Against Poverty and Social Exclusion. Activation, Targeting and the Sustainability of the Welfare State. Rokkansenteret 2006. 25 sider Rokkansenteret Working Papers(8)
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene Kommunale selskapsformer i vekst - Eit demokratisk problem?. NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltakelse og engasjement i lokaldemokratiet (Norges offentlige utredninger) 2006. (ISBN 82-583-0876-9) 23 sider
 • Taksdal, Arnhild; Breivik, Jan-Kåre; Ravneberg, Bodil; Ludvigsen, Kari På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger. Rokkansenteret 2006.Rapport - Rokkansenteret(1)
 • Valde, Birgit Skjelbred-Knudsen Norsk anti-korrupsonspolitikk - svar på behov eller utløst av en internasjonal trend?". Rokkansenteret 2006.Rokkansenteret Working Papers(3)