Rapporter 2008 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 3. neste

Rapporter

 • Grove, Knut One Landscape – Differing Eyes. The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape. Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008. 28 sider
 • Grove, Knut Det kulturelle Hardanger. Hardingen, regionen og fellesskapa. Stein Rokkan senter for fleirfaglege samfunnsstudiar 2008. 24 sider
 • Halvorsen, Grethe; Solvang, Per Kompromisset om barnemat - Mellom helse, handel, rett og politikk. Universitetet i Bergen 2008.
 • Hellesund, Tone Policy Contexts and Responses to Changes in Intimate Life in Norway. FEMCIT.org 2008. 50 sider
 • Hille, John; Storm, Hanna; Aall, Carlo; Sataøen, Hogne Lerøy Miljøbelastningen fra norsk forbruk og norsk produksjon 1987-2007. En analyse i forbindelse med 20-årsjubileet for utgivelse av rapporten ”Vår Felles Framtid”. Vestlandsforsking 2008. (ISBN 978-82-428-0278-1) 206 sider
 • Hjellbrekke,, Johs.; Mjåland, Kristian Logikker, aktører og myndighetsstrukturer. En institusjonell analyse av rusfeltet etter rusreformen. UIB Bergen 2008. 117 sider
 • Homme, Anne Dåsvatn Den kommunale skolen. Det lokale skolefeltet i historisk perspektiv. Universitetet Bergen 2008. (ISBN 978-82-308-0591-6) 225 sider
 • Homme, Anne Dåsvatn; Høst, Håkon Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden. Rokkansenteret 2008. 84 sider
 • Hope, Kristin Lofthus; Ringkjøb, Hans-Erik; Rykkja, Lise Hellebø Evaluering av styring og ledelse ved NTNU. Rokkansenteret 2008. (ISBN 978-82-8095-056-7) 82 sider
 • Kolle, Herdis Statens sentrale bygningar i Noreg, 1536-2007. Historiedel i Landsverneplan for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2008. 69 sider
 • Koren, Elisabeth Beskytte, forme, styrke. Helsefremmende arbeid overfor norske sjøfolk i utenriksfart med hovedvekt på perioden 1890-1940. Universitetet i Bergen 2008.
 • Loga, Jill Kunsten å balansere mellom kunst, arbeid og psykisk helsearbeid. Evaluering av Galleri VOX/Vågsbunnen Fellesatelier. Rokkansenteret 2008. 33 sider Rokkansenteret Notat(2008/9)
 • Lundeberg, Ingrid Rindal De urettmessige mindreverdige. Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning. Universitetet i Bergen 2008. (ISBN 978-82-308-0503-9) 324 sider
 • Ringkjøb, Hans Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Rokkansenteret 2008. 126 sider Rapport - Rokkansenteret(1)
 • Ringkjøb, Hans-Erik; Aars, Jacob; Vabo, Signy Irene Lokalt folkestyre As - Eierskap og styringsroller i kommunale selskap. Rokkansenteret 2008.