Rapporter 2008 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 3 av 3.

Rapporter

  • Rykkja, Lise Hellebø Matkontroll i Europa - en studie av regulering i fem europeiske land og EU. Universitetet i Bergen 2008. (ISBN 978-82-308-0560-2) 171 sider
  • Rykkja, Lise Hellebø Flernivåperspektiv og krisehåndtering. Rokkansenteret 2008. 19 sider Rokkansenteret Notat(12)
  • Torjesen, Dag Olaf Foretak, management og medikrati – en sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten. Universitetet i Bergen 2008.
  • Wollebæk, Dag; Selle, Per Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rokkan-senteret 2008. (ISBN 978-82-8095-058-1) 60 sider
  • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rokkansenteret 2008. (ISBN 978-82-8095-058-1) 58 sider Rapport - Rokkansenteret(6)
  • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. Dept. of Economics, UiB 2008. 23 sider
  • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. Dept. of Economics, UiB 2008. 23 sider