Rapporter 2010 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 2.

Rapporter

 • Hope, Kristin Lofthus; Neby, Simon Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Uni Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-8095-072-7) 92 sider Rapport - Rokkansenteret(6)
 • Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-7071-862-7) 182 sider
 • Loga, Jill M Livskvalitet : Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2010. (ISBN 978-82-7763-320-6) 112 sider Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2010-1)
 • Lorentzen, Thomas Social assistance dynamics in Norway: A sibling study of intergenerational mobility. Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-8095-069-7) 46 sider Rapport - Rokkansenteret(3)
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Uni Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-8095-068-0) 295 sider Rapport - Rokkansenteret(2)
 • Lægreid, Per; Stenby, Olle Europeanization and Transnational Networks. a study of the Norwegian Competetion Authority. Hebrew University Jerusalem 2010. 38 sider
 • Midtbø, Tor; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Does place matter? A study of Norwegian local party support. Uni Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-8095-067-3) 24 sider Rokkansenteret Notat(2)
 • Risøy, Sølvi Marie; Brekke, Ole-Andreas; Sirnes, Thorvald Sårbar, suveren og ansvarlig. Kvinners fortellinger om fosterdiagnostikk og selektiv abort. Universitetet i Bergen 2010. (ISBN 978-82-308-1533-5) 492 sider
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. Stein Rokkan Centre for Social Studies 2010. 20 sider Rokkansenteret Notat(6)
 • Sümer, Sevil FEMCIT Policy Document. European Commission 2010. 34 sider
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn. Uni Rokkansenteret 2010. 39 sider Rokkansenteret Notat(12)
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor Diversity, uniformity and urban political participation. Uni Rokkansenteret 2010. 23 sider Rokkansenteret Notat(04)
 • Aars, Jacob; Ringkjøb, Hans Erik Nominering og konstituering i norske kommunar. Uni Rokkansenteret 2010. 27 sider Rokkansenteret Notat(13)