Rapporter 2013 - Uni Research Rokkansenteret

forrige Side 2 av 2.

Rapporter

  • Neby, Simon; Jantz, Bastian Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German employment administration and Norwegian hospitals. Uni Research, Stein Rokkan Centre for Social Studies 2013. 22 sider Rokkansenteret Notat(6/2013)
  • Neby, Simon; Lægreid, Per; Mattei, Paola; Mitra, Mahima same cheat, different wrapping: DRG scandals and accountability in Germany and Norway. Uni Research, Stein Rokkan Centre for Social Studies 2013. 28 sider Rokkansenteret Notat(4-2013)
  • Reme, Silje Endresen; Øverland, Simon Nygaard; Grasdal, Astrid; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla Sigvaldsen; Lie, Stein Atle Effektevaluering av Senter for jobbmestring. Sluttrapport. Uni Helse 2013.
  • Tvinnereim, Endre Kvotehandel: Flaggskip i dødvanne. Norsk Klimastiftelse 2013. 4 sider