RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Rapporter 2007 - RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - [Uni Research Helse]

Reports

Publikasjoner

Rapporter

  • Iversen, Anette Christine; Lindtner, An-Magritt Sosial status og helse. Operasjonalisering av sosial status med utgangspunkt i Bourdieu. Universitetet i Bergen 2007. 58 sider
Alle rapporter