RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Rapporter 2009 - RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - [Uni Research Helse]

Reports

Publikasjoner

Rapporter

  • Backe-Hansen, Elisabeth; Christiansen, Øivin; Havik, Toril Utilsiktet flytting fra fosterhjem. En litteratusammenstilling. NOVA 2009. (ISBN 978-82-7894-458-5) 68 sider NOVA Notat(2)
Alle rapporter