RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Rapporter 2012 - RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - [Uni Research Helse]

Reports

Publikasjoner

Rapporter

  • Braarud, Hanne Cecilie Oppdatert kunnskap om tidlig utvikling og kompenserende tiltak inkludert å hente barnet. Universitetsforlaget 2012. (ISBN 978-82-583-1129-1) 15 sider NOU - Norges offentlige utredninger(5)
  • Christiansen, Øivin; Thomsen, Eva Anne; Hellem, Veslemøy Nå vet vi bedre hva vi gjør. Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet - med tiltaksplaner som praktisk forankring. Kommunesektorens organisasjon 2012. 26 sider
Alle rapporter