RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Rapporter 2017 - RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - [Uni Research Helse]

Reports

Publikasjoner

Rapporter

  • Askeland, Ingunn Rangul; Jensen, Monica; Moen, Linda Holen Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd - kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia - forslag til landsdekkende struktur. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2017. (ISBN 978-82-8122-112-3) 124 sider Rapport(1/2017)
  • Askeland, Kristin Gärtner; Tell, Grethe S. Mental health problems in internationally adopted adolescents. Universitetet i Bergen 2017. (ISBN 978-82-308-3150-2)
  • Brean, Gro Vatne; Slinning, Kari; Sanner, Nina; Lindberg, Astri; Melsom, Hilde; Jacobsen, Heidi; Hansen, Marit Bergum; Braarud, Hanne Cecilie; Vannebo, Unni Tranaas; Moe, Vibeke; Greve, Rakel Aasheim; Onsøien, Ragnhild; Drozd, Filip Bruk av kartleggingsverktøy og behandlingsmetoder ved foreldre barn sentre i Norge: En anbefaling fra Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør 2017. (ISBN 978-82-92510-18-6) 31 sider
  • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-056-8) 244 sider
  • Bøe, Tormod Levekårsundersøkelse i Fjell, Øygarden, Sund og Askøy kommuner. RKBU Vest, Uni Research Helse 2017. 52 sider
  • Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale; Fossum, Sturla Evaluering av Kvellomalen. RKBU Nord 2017. (ISBN 978-82-93031-47-5) 174 sider
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; charlotte, hancock; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-058-2) 116 sider
  • Tharaldsen, Kjersti; Slåtten, Hilde; Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin; Breivik, Kyrre Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-058-2) 105 sider
Alle rapporter