Rapporter - Ingrid Helgøy

Side 1 av 2. neste

Rapporter

 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem-skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem-skole-samarbeid. Uni Research Rokkansenteret 2015. (ISBN 9788280951021) 99 sider
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5. Uni Research Rokkansenteret 2014. (ISBN 978-82-8095-096-3) 84 sider
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Uni Rokkansenteret 2013. 24 sider
 • Helg?y, Ingrid; Homme, Anne D Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø. Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Delrapport 3. Uni Rokkansenteret 2013. (ISBN 978-82-8095-089-5) 106 sider
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Ny GIV Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Uni Rokkansenteret 2013. (ISBN 978-82-8095-091-8) 110 sider
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Uni Rokkansenteret 2012. (ISBN 978-82-8095-083-3) 101 sider
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport. Uni Rokkansenteret 2012. 29 sider
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Systematisk analyse av skolenes prosjektbeskrivelser: mål, virkemidler og kriterier for måloppnåelse. Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport A. Uni Rokkansenteret 2011. 24 sider
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte ogrelevans av nasjonalt veiledningsmateriell. Uni Rokkansenteret 2010. (ISBN 978-82-8095-073-4) 35 sider Rokkansenteret rapport(7)
 • Helgøy, Ingrid; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Mot en ny yrkesrolle i Nav?. Uni Rokkansnenteret Bergen 2010.Rokkansenteret Notat(1)
 • Helgøy, Ingrid; Herfindal, Sturla; Sveri, Torgeir "Undersøkelse av hovedfags- og masterstudenters gjennomføring og vurdering av studiesituasjonen". Rokkansenteret 2006.Rokkansenteret Working Papers(5)
 • Ervik, Rune; Helgøy, Ingrid Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing in Norway: Report from an Expert Panel Meeting. Rokkansenteret 2005. 70 sider Rokkansenteret Working Papers(12)
 • Helgøy, Ingrid Active Ageing and the Norwegian Health Care System. Rokkansenteret 2005. 52 sider Rokkansenteret Working Papers(13)
 • Helgøy, Ingrid Active Ageing in the labour Market. Country Report - Norway. Rokkansenteret 2004.Rokkansenteret Working Papers(24)
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Governance in Primary and Lower Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and England. Rokkansenteret 2004. 30 sider Rokkansenteret Working Papers(16)