Rapporter 2015 - Ingunn Skjelvan

Rapporter

  • Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Norli, Marit; Hodal Lødemel, Helene; Lunde, Linda Fonnes; Sørensen, Kai; Yakushev, Evgeniy; Bellerby, Richard; King, Andrew Luke; Lauvset, Siv Kari; Johannessen, Truls; Børsheim, Knut Yngve Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014. Miljødirektoratet 2015. 94 sider
  • Skjelvan, Ingunn; Omar, Abdirahman Kunnskapsstatus for havforsuring i fjorder langs Vestlandskysten. Miljødirektoratet 2015. 16 sider