Uni Research Klima

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021584. 256 sider.
  • Alfsen, Knut H.; Hessen, Dag Olav; Jansen, Eystein Klimaendringer i Norge. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02158-4. 248 sider.
  • Nesje, Atle Landskapet, istider og ishavsmeltinga i Førde-området. Førde historielag 2013 ISBN 978-82-999170-1-8. 12 sider.
  • Johnsen, Bjørn Ove; Arnekleiv, Jo Vegar; Asplin, Lars; Barlaup, Bjørn Torgeir; Næsje, Tor F.; Rosseland, Bjørn Olav; Saltveit, Svein Jakob Effekter av vassdragsregulering på villaks. Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø 2010 ISBN 978-82-93068-12-9. 111 sider.
Alle bøker

Kapitler

  • Turk, Daniela; Bednaršek, Nina; Evans, Wiley; García-Ibáñez, María Isabel; Hales, Burke; Cross, Jessica N Role of Technology in Ocean Acidification: Monitoring, Water-Quality Impairments, CO2 Mitigation, and Machine Learning. I: Encyclopedia of Sustainable Technologies. Elsevier 2017 ISBN 9780128046777.. sider 125-133
  • Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Reiertsen, Tone; Anker-Nilssen, Tycho; Hodges, Kevin I.; Bader, Jürgen There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird. I: Climate Change and Marine Top Predators. Lausanne, Switzerland: Frontiers Media 2016 ISBN 978-2-88919-736-1.. sider 75-88
  • Nesje, Atle; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Cannell, Rebecca J.S. Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. I: Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-101-6.. sider 80-93
  • Outten, Stephen; Bethke, Ingo; Thorne, Peter S.; Otterå, Odd Helge Assessing the role of volcanoes in future climate prediction. I: Climatology of the high latitudes. Extended proceedings of the joint GCR and PEEX workshop at NERSC 29.09.2015. Bergen: Nansen Environmental and Remote Sensing Center 2016 ISBN ..
  • Andersson, Carin; Geffen, Audrey J. Hvordan studere havets og klimaets historie?. I: Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2015. Bergen: Universitetsmuseet i Bergen 2015 ISBN 978-82-7887-040-2.. sider 28-34
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Presentasjoner

  • Long-term observing system for the oceanic regime of Filchner-Ronne Ice Shelf. 2015.
All presentations