Uni Research Computing

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

  • Bjørneset, Tove; Gulled, Osman; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-somalisk illustrert ordbok, 2. reviderte utgave. Utdanningsdirektoratet 2017 ISBN 978-82-486-2020-4. 605 sider.
  • Bjørneset, Tove; Panjshiri, Mojgan; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-dari illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2017 ISBN 978-82-486-2021-1. 605 sider.
  • Bjørneset, Tove; Johansen, Ampai Ruckchat; Reigem, Øystein Norsk-thai illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2013 ISBN 978-82-486-2005-1. 670 sider.
  • Oakes, Michael P.; ji, meng Quantitative Methods in Corpus-Based Translation Studies. John Benjamins Publishing Company 2012 ISBN 9789027203564. 361 sider.
  • Amlesom Kifle, Nazareth; Bjørneset, Tove; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre Norsk-tigrinja (tigrinsk) illustrert ordbok. Utdanningsdirektoratet 2011 ISBN 978-82-486-0404-4. 650 sider.
Alle bøker

Kapitler

Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter