RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan Mobbing i skolen – grunnleggende fakta og tiltak med Olweusprogrammet.. I: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-46398-1.. sider 372-398
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 20-42
  • Kjøbli, John; Eng, Helene Andre individrettede intervensjoner. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 205-218
  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 11-19
  • Mørch, Willy-Tore; Gammelsæther, Siri; Brunborg, Bjørn De Utrolige Årene, foreldreprogrammene. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.. sider 109-129
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter