Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Blinkenberg, Jesper Allergiske reaksjoner. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 183-188
  • Bondevik, Gunnar Tschudi Norsk legevakt i et internasjonalt perspektiv. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 31-37
  • Bondevik, Gunnar Tschudi Pasientsikkerhetskultur. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 354-358
  • Bratland, Svein Zander Feil og klagesaker på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 336-342
  • Gustavsen, Linda Mølgaard; Nesvold, Helle Volds- og overgrepsutsatte. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 268-276
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter