Forskningstema: Allmennmedisin og legevakt

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Helse

Uni Research forsker på problemstillinger med relevans for pasienter hos fastleger, sykehjem og legevakt. Våre prosjekter gir klinisk anvendbar kunnskap når det gjelder kroniske sykdommer, infeksjonssykdommer, medisinsk uforklarte symptomer, eldre- og sykehjemsmedisin, og helsetjenester til marginaliserte grupper.

Kompetanseheving, utvikling av nasjonale faglige standarder, etablering og kvalitetssikring av registre innen kommunal legevaktmedisin er en sentral oppgave.  Data som samles inn brukes til vurderinger, planlegging og evaluering av legevakttjenesten i Norge. Datainnsamlingene brukes også i registre som grunnlag for offentlig statistikk og rapportering.

Personer med rusproblemer har ofte en rekke andre helseproblemer i tillegg. Noen bruker legevakten som sin viktigste allmennlege. Flere prosjekter undersøker hva som er god faglig hjelp fra helsepersonell til mennesker med rusproblemer og deres pårørende.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:55