Forskningstema: Barnevern og fosterhjem

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Helse

Uni Research forsker på tiltak som kan styrke barn som er under omsorg av barnevernet, både deres trivsel og utviklingsbetingelser. Viktige tema er blant annet samarbeid og samhandling mellom fosterbarn og fosterforeldre / omsorgspersoner, biologisk familie, sosiale nettverk, barnevern og øvrige tjenester.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:26