Forskningstema: Forvaltning og politisk styring

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur

Innen forskningsfeltet Forvaltning og politisk styring har vi prosjekter som spenner fra reformer av NAV, sykehus og utlendingsforvaltning til Offentlig Privat Samarbeid (OPS). Hovedtyngden av forskningen foregår ved Uni Research Rokkansenteret.

VI FORSKER PÅ TEMA SOM:

  • Politikkutforming og implementering av offentlig politikk 
  • Forvaltningspolitiske reformer og institusjonaliseringsprosesser
  • Styrings- og ansvarsrelasjoner i flernivåsystem

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:35