Forskningstema: Jordsystemmodellering

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Klima

Norsk tekst: Jordsystemmodeller er verdifulle redskaper som brukes til å studere dynamikken i det klimatiske systemet og brukes blant annet til å forutsi fremtidens klima. Vi i Uni Research utvikler og vedlikeholder den Norske jordsystemmodellen, Norwegian Earth System Model eller NorESM. Dette gjør vi ved å forbedre noen av komponentene slik at vi kan oppnå mer troverdige, høyoppløste simulereringer av klimaet.

cp: 2019-12-04 11:16:19