Forskningstema: Læring, teknologi og pedagogikk

Forskningsområder relatert til forskningstemaet: Samfunn & kultur & Helse

Uni Research forsker på design, utvikling, bruk og evaluering av teknologi som støtter læring i forskjellige sammenhenger  Det handler ofte om hvordan digitale teknologier kan legge til rette for god læring og sosial utvikling, både i klasserommet og i yrkeslivet. Læring er også et sentralt element innen mange av prosjektene som retter seg mot pasienter, helsepersonell, og ikke minst innen forskningstemaet psykiske helse.

Prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:18