Nanotechnology EOR – Formation of Linked Polymer Solutions at NCS conditions

Prosjekt Avdeling: Uni Research CIPR (gruppe: Enhanced oil recovery (EOR))

Om prosjektet

For mer informasjon kontakt Tormod Skauge

cp: 2019-11-12 21:17:31